การเริ่มต้นปีครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายโรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ได้เฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ

ภายในงาน ทั้งสองฝ่ายได้เปิดตัวโลโก้ พร้อม hashtag #190ThaiUS และ theme “ถักทอสายสัมพันธ์” รวมทั้งกล่าวถึงกิจกรรมที่ฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐฯ มีแผนจะจัดต่อเนื่องตลอดปี โดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้นำเยาวชน รวมกว่า ๑๐๐ คนเข้าร่วม

ที่มา: https://aspa.mfa.go.th/th/