เอกอัครราชทูตฯ พบหารือทายาทแฝดสยามอิน-จัน รุ่นที่ ๔

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้หารือออนไลน์กับนาง Tanya Jones ทายาทแฝดอิน-จัน รุ่นที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหาร Surry Arts Council และตัวตั้งตัวตีในการขยายการจัดแสดงประวัติของแฝดอิน-จัน จากห้องในพิพิธภัณฑ์ Andy Griffith มาสร้าง “พิพิธภัณฑ์แฝดสยาม” ที่อาคารใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกันในเมือง Mount Airy รัฐ North Carolina

นาง Jones เรียนเชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แฝดสยามแห่งใหม่ในวันเกิดของอิน-จันในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ โดยมีแผนจะเชิญผู้บริหารของเมืองและรัฐ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับเมือง Mount Airy ส.ส.ของรัฐ North Carolina และชุมชนไทยในพื้นที่ที่มีเครือข่ายอยู่ ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับความคืบหน้าของพิพิธภัณฑ์และตอบรับเข้าร่วม อีกทั้งได้กล่าวถึงจังหวะที่เหมาะสมกับการที่ปีนี้ครบรอบ ๑๙๐ ปี คสพ.ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ หวังจะใช้โอกาสนี้เดินทางเยือนรัฐ North Carolina ในช่วงดังกล่าว โดยจะขอพบหารือกับผู้บริหารของเมืองและรัฐ ส.ส. และ ส.ว.ของรัฐ รวมถึงเยี่ยมชมธุรกิจไทยในพื้นที่ พบหารือกับหน่วยงานที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย ตลอดจนพบปะชุมชนไทยเพื่อหารือถึงกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนไทยในรัฐ North Carolina ด้วย