เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันแสดงความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยต่อภาคธุรกิจสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๖ U.S. – ASEAN Business Council (USABC) เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อต้อนรับ นายธานี แสงรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีผู้แทน USABC นำโดยเอกอัครราชทูต Ted Osius ประธานบริหาร พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ผู้แทนบริษัทสหรัฐฯ หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ และสถาบัน ทางความคิด เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตธานีฯ ขอบคุณ USABC ที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทยและสหรัฐฯ พร้อมเน้นย้ำถึงแผนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ๓ ประการเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ได้แก่ การยกระดับพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะสาขาความยั่งยืน และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยอเมริกันในสหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตธานีฯ แสดงความเชื่อมั่นในสภาวะเศรษฐกิจของไทย ซึ่งกำลังฺฟื้นตัวจากการท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนจากภายในและต่างประเทศ และคาดว่าจะเติบโตร้อยละ ๔ ในปีนี้

เอกอัครราชทูตฯ เชิญชวนให้ภาคธุรกิจสหรัฐฯ พิจารณาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ของไทยที่มีศักยภาพสูง ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าที่มีตัวเลขการขาย/จอง ๓๖,๐๐๐ คันในปี ๒๕๖๕ เป็นอันดับ ๒ รองจากจีน อิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ 5G โลจิสติกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG รวมทั้งยืนยันความพร้อมในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ภายในกรอบ IPEF

เอกอัครราชทูตฯ Osius กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตธานีฯ รับตำแหน่ง โดยยืนยันความพร้อมในการส่งเสริมและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหรัฐฯ

 

Photo courtesy of U.S. – ASEAN Business Council (USABC)