ประกาศ: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๘/๒๕๖๖

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล 

(พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา (PDF.file)