ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๔/๒๕๖๖

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (PDF.file)

อ่านภาษาอังกฤษ ]