อัครราชทูต จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ต้อนรับคณะอาจารย์ที่สอนภาษาไทยจากสถาบัน Foreign Service Institute (FSI) นักการทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ


เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ น.ส. จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ที่สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจากสถาบัน Foreign Service Institute (FSI) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ๕ คน พร้อมนักการทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่เรียนภาษาไทยก่อนจะเดินทางไปประจำการที่ประเทศไทย (กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่) ๑๒ คน โดยมี น.ส. วรมน วรุตตมะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (กำกับดูแลงานด้านบริหาร) น.ส. พิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายความมั่นคง) น.ส. ธนัฏฐา สุวรรณไพบูลย์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ฝ่ายวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และกงสุลเข้าร่วมด้วย

อัครราชทูตจุลีพจน์ฯ ได้กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีที่คณะจะได้ไปประจำการที่ประเทศไทย และแนะนำให้ใช้โอกาสนี้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและภูมิภาคให้มากขึ้น ตลอดจนหาโอกาสไปท่องเที่ยวและสัมผัสอาหาร วัฒนธรรมและธรรมชาติที่หลากหลายทั่วประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดวีดีทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแนะนำการท่องเที่ยวไทยหลังการระบาดของโควิดและวิถีไทยด้วย โดยในโอกาสดังกล่าวนักการทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แนะนำตนเองและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อฝึกในการใช้ภาษาไทย หลังจากนั้น มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับสายงานที่รับผิดชอบทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สารนิเทศ และกงสุล โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมอาหารว่างของไทยให้คณะลองชิม ได้แก่ เมี่ยงคำ ไส้กรอกอีสาน และฟักทองแกงบวด อีกทั้งมอบชุดเครื่องแกงไทยสำเร็จรูปให้แต่ละคนได้นำกลับไปทดลองทำอาหารไทยที่บ้านด้วย