วารสารข่าวอุดมวิทย์ (Utmost Sciences) เดือนมกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลการติดตามพัฒนาการ วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของศาสตร์เฉพาะด้านในสหรัฐฯ แคนาดาและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในทวีปอเมริกา หรือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา มาเป็น การนำเสนอข่าวสารอุดมวิทย์ (Utmost Sciences) ซึ่งเป็นการติดตามข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจในแต่ละเดือน โดยผู้สนใจสามารถติดตามอ่าน ข่าวสารอุดมวิทย์ ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ได้ โดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง

อ่านวารสาร