อัครราชทูต และอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ พบหารือ ดร. Allan E. Goodman ผู้อำนวยการบริหาร Institute of International Education


เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ น.ส. จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต และนางปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือ ดร. Allan E. Goodman ผอ.บริหารสถาบัน Institute of International Education (IIE) และ ดร. Leah Mason ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยของสถาบันฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยมี น.ส. นภามาศ ปัญญาตรง ที่ปรึกษา และนางกนกเนตร เครมเมอร์ ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ เข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมนักศึกษาไทยให้มาศึกษาในสหรัฐฯ และนักศึกษาสหรัฐฯ ไปศึกษาที่ประเทศไทย การจัดหาสถานที่ฝึกงานในสหรัฐฯ ให้นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ความเป็นไปได้ในการเพิ่มทุนการศึกษาในสหรัฐฯ สำหรับนักศึกษาไทย กรอบความร่วมมือด้านการศึกษาต่าง ๆ และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้