คณะนักเรียนอเมริกันโครงการเวทีจำลองการประชุมผู้แทนองค์การสหประชาชาติเยือนสถานทูต

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนอเมริกันชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่คณะนักเรียนและเจ้าหน้าที่โครงการเวทีจำลองการประชุมผู้แทนองค์การสหประชาชาติ จำนวน ๒๐ คน และนักเรียนอเมริกันอีกจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ คน จากรัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมโครงการเวทีจำลองการประชุมผู้แทนองค์การสหประชาชาติในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ครั้งที่ ๖๐ (NAIMUN LX) ที่กรุงวอชิงตัน ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ การเยือนสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ณ กรุงวอชิงตัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ที่ประสงค์เชื่อมโยงให้นักเรียนอเมริกันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ กับสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างไทย – สหรัฐฯ โดยได้กล่าวถึงความเข้มแข็งของไทยในภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างไทย – สหรัฐฯ ในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ รวมทั้งการฉลอง ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – สหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกและสหประชาชาติ โดยเฉพาะความพยายามของไทยด้านการรักษาสันติภาพและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การโยกย้ายถิ่นฐานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า ๒,๗๐๐ คนเข้าร่วมรักษาความสงบสุขและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกองรักษาสันติภาพทั่วโลก รวมทั้งการแก้ไขและป้องกันการค้ามนุษย์ยังคงเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญของรัฐบาลไทย