ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองตำแหน่งเสมียน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่  ๑๑ / ๒๕๖๖
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ตำแหน่งเสมียน

อ่านประกาศ (PDF file)

English ]