กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธนานาชาติ เมืองเดล วาเล รัฐเท็กซัส


เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดทีมกงสุล นำโดยกงสุลศาสตร์ ชัยวรพร เดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธนานาชาติ เมืองเดล วาเล รัฐเท็กซัส เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลด้านอื่น ๆ แก่คนไทยในเขตเมืองออสตินและเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองดัลลัส เมืองฮุสตัน เมืองซานแอนโทนีโอ รวมไปถึงจากรัฐใกล้เคียงอื่น ๆ เช่น รัฐลุยเซียนา รัฐโอกลาโฮมา และรัฐแคนซัส เป็นต้น และได้เปิดให้บริการรอบพิเศษแก่ผู้ที่มีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่อาจไม่สะดวกในการทำนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ใช้โอกาสในช่วงการเยือนรัฐเท็กซัสอย่างเป็นทางการ เยี่ยมชมการให้บริการกงสุลสัญจรและพบปะคนไทยที่มารับบริการ ผู้แทนชุมชนไทยในพื้นที่ และผู้แทนสื่อมวลชน โดยได้พูดคุยเรื่องการให้บริการงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนบทบาทขององค์กรของคนไทยในระดับชาติ ได้แก่ องค์กรสามัคคีไทยอเมริกัน (Thai American Samakkee Coalition) สมาคมทนายความไทย-อเมริกัน (TABA) สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ และสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ (ATSA) รวมไปถึงสมาคมร้านอาหารไทยแห่งสหรัฐฯ (TRAA) ที่อยู่ระหว่างการจัดตั้ง

กิจกรรมกงสุลสัญจรตลอดทั้งสามวันได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากพี่น้องชาวไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการไปให้บริการที่เมืองออสตินในรอบ ๗ ปีของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งแบบที่มีนัดหมายและแบบ walk-in กว่า ๕๕๐ ราย แบ่งเป็นผู้รับบริการทำหนังสือเดินทาง ๓๗๘ ราย บัตรประจำตัวประชาชน ๑๔๖ ราย และรับข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่น ๆ ๓๐ ราย