เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ พบหารือนาย Victor Shiblie Publisher/Editor-in-Chief ของ The Washington Diplomat


เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2566 เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ พบหารือนาย Victor Shiblie Publisher/Editor-in-Chief ของ The Washington Diplomat ที่ National Press Club เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในไทย สหรัฐฯ ภูมิภาคและโลก ตลอดจนหารือโอกาสความร่วมมือและทำกิจกรรมระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ไทยและสหรัฐฯ จะฉลอง 190 ความสัมพันธ์ทางการทูตในปีนี้