เอกอัครราชทูตธานีฯ หารือความร่วมมือกับนายกเทศมนตรีเมืองไมอามี บีช รัฐฟลอริดา

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้เข้าพบนาย Dan Gelber นายกเทศมนตรีเมืองไมอามี บีช ในการเยือนรัฐฟลอริดาอย่างเป็นทางการ โดยหารือลู่ทางการเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับเมืองไมอามี บีช เช่น การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสตาร์ทอัพ

นายกเทศมนตรีเมืองไมอามีบีชได้เชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมงาน Aspen Ideas : Climate ที่เป็นการประชุมขนาดใหญ่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีหน้า โดยเมืองไมอามี บีชได้จัดร่วมกับ The Aspen Institute มา ๒ ปีแล้ว และมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานแสดงเทคโนโลยี ศิลปะ รวมถึงการพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพด้วย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยน่าจะสนใจที่จะเข้าร่วมประชุมและจะประสานงานกับสำนักงานของนายกเทศมนตรีต่อไป