เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกล่าวเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมเอเชีย ที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา

เมื่อวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๖ สมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐฟลอริดาใต้เป็นแม่งานหลักร่วมจัดงานประจำปี Asian Culture Festival ครั้งที่ ๓๒ กับคณะกรรมการที่ปรึกษาเอเชียน-อเมริกัน ชุมชนเอเชียในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นของสหรัฐฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ Tropical Park Stadium เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดงานด้วย

ในช่วงพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ได้ร่วมกล่าวเปิดงานกับนายกเทศมนตรีเขต Miami-Dade County รวมถึงผู้แทนจากประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมจัดงาน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมชุมชนเอเชียในรัฐฟลอริดา โดยเฉพาะสมาคมไทย-อเมริกันแห่งฟลอริดาใต้ และแสดงความยินดีที่ชุมชนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมเอเชียในสหรัฐฯ โดยเฉพาะการเผยแพร่ความนิยมไทย การสนับสนุนธุรกิจและสินค้าไทย การประชาสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย อีกทั้งได้อวยพรให้งานประสบความสำเร็จด้วย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ภริยา ยังได้พบหารือกับนาง Daniella Levine Cava นายกเทศมนตรีของ Miami Dade County ผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานเจ้าภาพจัดงานและชุมชนไทยอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนแวะให้กำลังใจและสนับสนุนซุ้มของชุมชนไทยและเยี่ยมชมซุ้มประเทศต่าง ๆ ในงาน งานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่าหมื่นคน ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในประเพณี อาหาร ศิลปะวัฒนธรรม การท่องเที่ยว สินค้า ศาสนา ภาษา และเรื่องราวต่าง ๆ ที่ประเทศในเอเชียนำมาจัดแสดงในงานเป็นอย่างมาก