เอกอัครราชทูตธานีฯ หารือความร่วมมือไทย-รัฐฟลอริดากับนาง Marie Woodson ส.ส. สภานิติบัญญัติรัฐฟลอริดา

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้พบหารือนาง Marie Woodson ส.ส. สภานิติบัญญัติรัฐฟลอริดา ในการเยือนรัฐฟลอริดาอย่างเป็นทางการ

ทั้งสองฝ่ายหารือลู่ทางการเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน โดยเอกอัครราชทูตได้แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ 190 ปี ไทย-สหรัฐฯ ปีนี้ด้วย

เอกอัครราชทูตแจ้งว่าภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งได้แก่ การส่งเสริมชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มบทบาทของคนไทยในสังคม โดยเฉพาะคนไทย-อเมริกัน ซึ่งนาง Woodson แสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน และยินดีที่จะเสนอร่างข้อมติเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ๑๙๐ ปี ไทย-สหรัฐฯ ในสภานิติบัญญัติรัฐฟลอริดา เพื่อให้สภาฯ ทราบถึงความสำคัญของพันธมิตรไทย-สหรัฐฯ และบทบาททางเศรษฐกิจของไทยในสหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณนาง Woodson ที่ดูแลชุมชนและนักธุรกิจไทยที่อาศัยอยู่ในฟลอริดาเป็นอย่างดีด้วย