เอกอัครราชทูตธานีเข้าเยี่ยมวัดพุทธรังษี เมืองไมอามี

เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยนางชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กราบนมัสการท่านพระราชพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี เมืองไมอามี ในโอกาสที่เดินทางเยือนเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณวัดพุทธรังษีที่สนับสนุนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ มาด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งการเป็นแกนหลักของชุมชนไทยในเมืองไมอามี โดยยืนยันการสนับสนุนวัดพุทธรังษีในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในไมอามี

คณะกรรมการบริหารวัดพุทธรังษีได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการพัฒนาพื้นที่ของวัดในอนาคตต่อไป เอกอัครราชทูตฯ เสนอแนะให้ทางวัดเพิ่มสนามเด็กเล่นและกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษด้วย