ประกาศ: รับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
รับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf.file)