เอกอัครราชทูตธานี พบ International Trade Consortium, Miami-Dade County

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นายชวนล ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไมอามี และนางมาเรีย โดโลเรส แซริออล กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองคอรัลเกเบิลส์ ได้พบหารือกับผู้บริหาร International Trade Consortium (ITC), Miami-Dade นำโดยนาง Maria Dreyfus-Ulvert ตำแหน่ง Executive Director และผู้แทนจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญในเมืองไมอามี ได้แก่ Enterprise Florida, Miami International Airport และ Miami Dade Beacon Council เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตธานีฯ บรรยายสรุปศักยภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจของไทย ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและรัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่มีการลงทุนขนาดใหญ่จากไทยมากที่สุด ได้แก่ การลงทุนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และไทยยูเนียน โดยเอกอัครราชทูตธานีฯ เห็นว่า ไทยสามารถร่วมมือกับรัฐฟลอริดาในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกอัครราชทูตธานีฯ กล่าวถึงแผนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้และเชิญ ITC เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ผู้แทนหน่วยงานจากไมอามีได้บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับรัฐฟลอริดา ซึ่งมี GDP มากกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มากที่สุดเป็นอันดับ ๔ ในสหรัฐฯ และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ ๓ ในสหรัฐฯ โดยเมืองไมอามีได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐฯ และเป็นเมืองที่มีสัดส่วนการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสูงสุดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินไมอามี ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารต่างชาติและการขนส่งสินค้าเข้สมากที่สุดในสหรัฐฯ ตลอดจนมีท่าเรือไมอามี ที่เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และเป็นท่าเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล
#CommunicateXConnect

 

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล
#CommunicateXConnect