เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบ ส.ส. John Carter (R-TX, 31) ประธานฝ่ายเสียงข้างมาก คณะอนุกรรมาธิการ Military Construction, Veterans Affairs, and Related Agencies คณะกรรมาธิการจัดสรรงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เข้าพบหารือกับ ส.ส. John Carter เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ความร่วมมือทางการทหาร การลงทุนของไทยในรัฐ Texas โอกาสในการสนับสนุน startup และ SMEs ไทยในเมือง Austin และการเสนอข้อมติเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ๑๙๐ ปีในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่ง ส.ส Carter ยินดีที่จะสนับสนุน

อนึ่ง ส.ส. John Carter เคยเป็นอดีตสมาชิก Friends of Thailand Caucus ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะ “พันธมิตรของสหรัฐฯ ทีมีความภักดี” อย่างยาวนาน โดย ส.ส. Carter มีความสนใจและอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการพาคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ เยือนไทยในปีนี้