อัครราชทูตจุลีพจน์ฯ หารือผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ อัครราชทูต จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ต้อนรับและหารือกับ ดร. สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง นายประวิทย์ เมตตา ผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุน และนายอภิชาต ชื่นสุวรรณ ที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

อัครราชทูตฯ และ ดร. สุปราณีฯ ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มวยไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งรวมถึงในสหรัฐฯ การมีมาตรฐานและหลักสูตรสากล รวมถึงความร่วมมือใช้หลักสูตรและจัดฝึกอบรมครูมวยไทยในสหรัฐฯ การผลักดันมวยไทยในกีฬาโอลิมปิก

ดร. สุปราณีฯ แสดงความยินดีที่จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยทำงานร่วมกับสมาคมกีฬามวยของไทย เพื่อสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเผยแพร่มวยไทยในสหรัฐฯ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการจัดเทศกาลไทยเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ โดยแนะนำให้ติดต่อองค์กร Muay Thai USA ที่สนับสนุนมวยไทยในสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการด้วย

อัครราชทูตฯ ได้นำคณะไปเยี่ยมชมและพบหารือนายธนัท ยิ่งวิทยาคุณ หรือครูชน ครูมวยไทยที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนมวยไทย Little Giant Muay Thai ในรัฐเวอร์จิเนีย ที่เปิดมาแล้ว ๗ ปีและอยู่ระหว่างวางแผนขยายสถานที่ เนื่องจากมีผู้สนใจเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อการออกกำลังกายและศึกษาเทคนิคพิเศษ