เอกอัครราชทูตธานีฯ ประชุมผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ ๒ เรื่องการตั้งสมาคมร้านอาหารไทยฯ และไทยทาวน์

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดการประชุมทางไกลหารือกับผู้แทนบริษัทไทยและผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ ๒ โดยมี น.ส. สุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และข้าราชการทีมประเทศไทยจากสำนักงานต่าง ๆ ในสหรัฐฯ เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตธานีฯ แจ้งการดำเนินการที่ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมการทำธุรกิจของบริษัทและผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ การสร้างเครือข่ายกับรัฐบาลสหรัฐฯ การเดินทางเยือนพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ และรัฐเท็กซัส และแผนการเยือนเมืองไมอามี รวมทั้งความคืบหน้าในการจัดตั้งสมาคมร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ และไทยทาวน์ในบริเวณรอบกรุงวอชิงตัน

คุณตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ เจ้าของร้านอาหาร Blue Elephant เมือง Bakersfield รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์และคำแนะนำในการจ้างคนไทยมาทำงานในร้านอาหารในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐฯ อีกด้วย

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล