ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วย Mr. Wempi Saputra และ Ms. Rosemary Lim ตำแหน่ง Executive Director ของกลุ่ม Southeast Asia Voting Group ประจำธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตามลำดับ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองในโอกาสที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙

เอกอัครราชทูตธานีฯ กล่าวถึงบทบาทของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือพหุภาคีระหว่างธนาคารเพื่อการพัฒนาและองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารโลกและ IMF ในฐานะ International Development Association ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ โดยการเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ไทยได้สนับสนุนวาระที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ในเรื่องการพัฒนาสีเขียว การพัฒนาที่ยืดหยุ่นและมีส่วนร่วม นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตธานีฯ ย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวจากการที่ไทยมีประสบการณ์ในการจัดการประชุมระหว่างประเทศชั้นนำมามากมาย โดยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งไทยเสนอให้เป็นที่การจัดการประชุมดังกล่าวเป็นสถานที่ประชุมที่สามารถรองรับการประชุมระหว่างประเทศระดับโลกได้ และพึ่งจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect