วันนี้เป็นวันครบรอบ 190 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2376 ไทยและสหรัฐฯ ได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการทำสนธิสัญญาไมตรีกับการพาณิชย์ระหว่างกัน

โดยฝ่ายไทยมีเจ้าพระยาพระคลัง และฝ่ายสหรัฐฯ มีนายเอ็ดมันด์ รอเบิร์ตส์ ทูตของประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็คสัน เป็นผู้แทน

ในข้อแรกของสนธิสัญญา ทั้งสองประเทศได้ระบุว่า “ความสัญาข้อหนึ่งว่า ไทกับฝรั่งชาตมะริกันเปนไม้ตรีมีความราบคาบต่อกันชั่วฝ้าแลดิน”