ส.ว. Tammy Duckworth กล่าวในที่ประชุมวุฒิสภาสหรัฐฯ ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๑๙๐ ปี ไทย-สหรัฐฯ


เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ว. Tammy Duckworth (D-IL) ประธานคณะอนุกรรมาธิการ Aviation Safety, Operations, and Innovation คณะกรรมาธิการด้านกลาโหม และสมาชิกคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศ ได้กล่าวในที่ประชุมวุฒิสภาสหรัฐฯ ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๑๙๐ ปี ไทย-สหรัฐฯ โดย ส.ว. Duckworth ได้ย้ำถึงมิตรภาพที่ยาวนานของทั้งสองประเทศที่ได้เรียนรู้จากกันและกันและพึ่งพากันตลอดมา ทั้งทางทหาร การทูต เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อีกทั้งได้เติบโตและพัฒนาร่วมกันในด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงเศรษฐกิจ และความมั่นคงแห่งชาติไปจนถึงความมั่นคงทางไซเบอร์

ส.ว. Duckworth ยังได้กล่าวว่า “ประเทศของพวกเราได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าหุ้นส่วนที่เราพึ่งพาได้ทั้งในยามสงบและในยามที่มีความขัดแย้ง”

https://www.c-span.org/video/?c5062267/user-clip-sen-tammy-duckworth