สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันร่วมกับ The Asia Foundation จัดงานเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ: อดีต ปัจจุบัน อนาคต

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันร่วมกับ The Asia Foundation จัดงานเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ: อดีต ปัจจุบัน อนาคต ในโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ซึ่ง ไทย-สหรัฐฯ ได้ลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ เมื่อ ๑๙๐ ปีที่แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๓๗๖ โดยผู้กล่าวเปิดงานได้แก่ นางแทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐฯ (กล่าวโดยบันทึกทางวีดิทัศน์) นาง Melissa Brown ตำแหน่ง Deputy Assistant Secretary, the Office of Mainland Southeast Asia Affairs and the Office of Maritime Southeast Asia Affairs และนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ พันเอก Larry Redmon อดีตผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ผศ.ดร. พงศ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์ ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (เข้าร่วมเสวนาออนไลน์) และศ.เกียรติคุณ ดร. Catharin Dalpino มหาวิทยาลัย Georgetown โดยมีนาย John Brandon ผู้อำนวยการอาวุโสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ The Asia Foundation เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในการเปิดงาน สว. ดักเวิร์ธ ได้แสดงความยินดีกับความเป็นพันธมิตรของทั้งสองประเทศ โดยไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย เป็นหุ้นส่วนที่สามารถพึ่งพาได้ทั้งในยามสงบและยามมีความขัดแย้ง ร่วมมือกันจัดการกับอาชญากรรมและให้ความร่วมมือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกันในทุกมิติทั้งความมั่นคง กลาโหม เศรษฐกิจ และระดับประชาชนกับประชาชน และพร้อมทั้งแสดงความภูมิใจที่เป็นไทย-อเมริกัน

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้กล่าวถึงความพันธมิตรที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งพิงของกันและกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงมั่งคั่งในภูมิภาค รวมทั้งกล่าวถึงการยกระดับความเป็นพันธมิตรให้แนบแน่นยิ่งขึ้นไป โดยการผลักดันการเยือนระดับสูงของไทย ในโอกาสที่สหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ๘ ครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ ได้ยังกล่าวถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะศักยภาพการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของไทย-สหรัฐฯ ทั้งด้านการค้า การลงทุน ความร่วมมือด้านดิจิทัล ความมั่นคงทางไซเบอร์ อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์และสตาร์ทอัพ ตลอดจน การทูตเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือสามฝ่ายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตธานีฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทย และสมาคมต่าง ๆ ของไทยในสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยอีกด้วย

ในโอกาสดังกล่าวผู้ร่วมเสวนายังได้ให้มุมมองด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นพันธมิตร ความสัมพันธ์ในปัจจุบัน และศักยภาพตลอดจนความท้าทายของความร่วมมือในอนาคต อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันจะจัดกิจกรรมการฉลองความสัมพันธ์ ๑๙๐ ปี ตลอดทั้งปี ทั้งในรูปแบบการเสวนาวิชาการ และงานด้านวัฒนธรรม เช่น การจัดงานเทศกาลอาหาร และเทศกาลไทยในเมืองต่าง ๆ รวมทั้งงานเทศกาลไทยฉลองความสัมพันธ์ ๑๙๐ ไทย-สหรัฐฯ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ที่กรุงวอชิงตันด้วย