ประกาศ: เรื่อง การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา ปี 2566

1. ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
เรื่อง การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม (pdf.file)

2. ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม (pdf.file)

หรือคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2566 เพิ่มเติม