ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นาย Derek Chollet ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการเยือนไทย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีนาย Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนไทย-สหรัฐฯ ในมิติต่าง ๆ ตามแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการที่สำคัญในความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ  โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศในปีนี้ (๒๕๖๖) นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมา