เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และคุณชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๖ ปีวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงานคืนสู่เหย้าชาวจุฬาฯ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคพื้นมิดแอตแลนติก เพื่อพบปะสังสรรค์และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตเก่าจุฬาฯ ในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสมาคมฯ ยังได้ถือโอกาสนี้ต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ในการมาดำรงตำแหน่งที่สหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการด้วย

เอกอัครราชทูตธานีฯ แจ้งการดำเนินการที่ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ นับตั้งแต่ที่ได้เข้ามารับตำแหน่งฯ ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบ ทั้งในเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายสหรัฐฯ ในทุกระดับ การส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจสตาร์ทอัพของไทย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะการผลักดันบทบาทของสมาคมคนไทยในระดับชาติ

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้แสดงความชื่นชมความเข้มแข็งสามัคคีของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และได้เชิญชวนสมาคมฯ และชุมชนไทยในสหรัฐฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ โดยเฉพาะการจัดงานเทศกาลไทยในกรุงวอชิงตันในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งใช้โอกาสประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล #สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect