เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบ ส.ส. Rich McCormick (R-GA, 6) สมาชิกคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เข้าพบหารือกับ ส.ส. Rich McCormick เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ความร่วมมือทางการทหาร การขยายความร่วมมือด้านการค้า/การลงทุน สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชีย และการจัดตั้ง US-Thai Alliance Caucus

อนึ่ง ส.ส. McCormick เคยเข้าร่วมการฝึกร่วมทางทหาร Cobra Gold ที่ประเทศไทยถึง ๒ ครั้ง และพร้อมสนับสนุนไทยให้มีความเข้มแข็งในด้านการทหาร อีกทั้งเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรของสหรัฐฯ