เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับนาง Lee Satterfield ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการศึกษาระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะในปีนี้ที่ครบรอบ ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

เอกอัครราชทูตธานีฯ เล่าถึงแผนการจัดเทศกาลไทยในกรุงวอชิงตันในวันที่ ๒ ก.ค. หน้ารัฐสภาสหรัฐฯ ที่จะมีการแสดงมวยไทย นวดแผนไทย เดินแบบผ้าไทย อาหารไทย ผลไม้ไทย และสินค้านวัตกรรมของบริษัทไทย โดยตั้งใจจะผสมผสานวัฒนธรรมอเมริกันที่ชาวไทยชื่นชอบ อาทิ ดนตรีแจ๊ซ ในงานด้วย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ Satterfield ได้แสดงความยินดีกับแผนงานดังกล่าวและแนะนำให้หารือกับ Herbie Hancock Institute และ นาย Thomas Dolby นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในโครงการ Jazz Ambassadors ที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ดำเนินการอยู่

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงโครงการด้านการศึกษาซึ่งรวมถึงโครงการ YES Abroad YSEALI และ Fulbright ความเป็นได้ที่จะประกาศริเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในสัมมนาด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนจะจัดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ รวมไปถึงโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ฝ่ายสหรัฐฯ สนใจจะร่วมมือกับฝ่ายไทย ความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องเชียงใหม่-ออสติน สมุทรสงคราม-เมาท์แอรี่ และกรุงเทพฯ-กรุงวอชิงตัน ตลอดจนโอกาสการเพิ่มจำนวนนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งสองฝ่าย