ขอเชิญชวนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2566 [คลิกที่นี่]