เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบ ส.ส. Virginia Foxx (R-NC, 5) ประธานคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาและแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ


เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เข้าพบ ส.ส. Virginia Foxx เพื่อหารือเกี่ยวกับการ
เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ๑๙๐ ปีไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้ การขยายความร่วมมือด้านการค้า/การลงทุน สถานการณ์
ในภูมิภาคเอเชีย การจัดตั้ง US-Thai Alliance Caucus และการเปิดพิพิธภัณฑ์แฝดสยามที่ Surry Arts Council เมือง Mount Airy รัฐนอร์ทแคโรไลนา ซึ่ง ส.ส. Foxx ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนไทย-อเมริกัน