คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี 2566

A:  หลังจากลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนฯ เพื่อยืนยันความถูกต้อง โดย สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน [ คลิกที่นี่ ]

A: หากท่านเลือกการลงคะแนนเสียงแบบคูหากับทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กรุณาเดินทางมาลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

Royal Thai Embassy

1024 Wisconsin Ave. N.W. 

Washington D.C. 20007

A: หากท่านเลือกการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ทันทีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับบัตรเลือกตั้งฯ จากทางประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะรีบจัดส่งบัตรเลือกตั้งฯ ไปตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน โดยคาดว่าจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งฯ ให้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป กรุณารอรับซองเลือกตั้งทางไปรษณีย์และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ให้อย่างเคร่งครัด (รายละเอียดทั้งหมดจะแนบไปให้ท่านทางซองไปรษณีย์) ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดส่งบัตรเลือกตั้งฯ หากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับบัตรเลือกตั้งฯ จากประเทศไทยเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนด

A: ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์แล้ว กรุณารีบส่งกลับบัตรเลือกตั้งฯ ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น!

ท่านสามารถถ่ายรูปเลข Tracking บนหน้าซองไปรษณีย์ก่อนส่งกลับมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งของซองไปรษณีย์บัตรเลือกตั้งฯ ของท่าน ด้วยตนเอง