เอกอัครราชทูตธานีฯ เข้าเยี่ยมวัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยนางชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ น.ส. จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต พันเอก พัฒนา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฯ และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระภาวนาวชิรวิเทศ วิ. หัวหน้าสงฆ์และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ในโอกาสที่เดินทางเยือนนครบอสตัน

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้เยี่ยมชมวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจที่สำคัญของชุมชนไทยในบริเวณนครบอสตัน โดยได้จัดการสอนการปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิ รวมทั้ง ได้เยี่ยมชมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งเปิดสอนภาษาไทย รำไทย และดนตรีไทยให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตธานีฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมฝึกสมาธิกับพระมหาบุญยอด ฐานคเวสโกด้วย

วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในเมือง Raynham รัฐแมสซาชูเซตส์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีและประสูติที่โรงพยาบาล Cambridge (ปัจจุบันคือโรงพยาบาล Mount Auburn) เมือง Cambridge รัฐแมสซาชูเซตส์