กรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๖๖ ณ กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

กกต.ฐิติเชฏฐ์ฯ และคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมการฯ และเยี่ยมชมการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งแบบคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมประชุมออนไลน์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง ๓ แห่งในสหรัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งได้พบปะชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในวันเดียวกัน รองอธิบดีนฤชัยฯ ได้พบหารือกับผู้แทนจากกรมการกงสุลและกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกงสุลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

#คนไทยพร้อมเลือกตั้ง #การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล #สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect