อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) เป็นประธานในพิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์ที่วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี. รัฐเวอร์จิเนีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ น.ส. สุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์ที่วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี.-เวอร์จิเนีย เมือง Stering รัฐ Virginia ในฐานะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์ฯ ณ กรุงวอชิงตัน

ภายในงาน มีการจัดพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชนชาวไทย ฟังพระธรรมเทศนา รวมถึงสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุ และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การสาธิตการแสดงมวยไทย การแสดงดนตรีไทย รำไทยโดยนักเรียนโรงเรียนวัดญาณรังษีฯ ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยขนมและเครื่องดื่มไทย โดยงานได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาชมงานกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน ถือเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของชุมชนไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอาหารไทยในงานด้วย