ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙

ประเทศไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี (Annual Meetings) ของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปี ๒๕๖๙ ที่กรุงเทพมหานคร การประชุม Annual Meetings เป็นการประชุมครั้งสำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลก โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้น ๒ ปีต่อเนื่องกันที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารโลกและ IMF ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้น จะหมุนเวียนให้ประเทศสมาชิกเป็นเจ้าภาพการประชุมในทุกปีที่ ๓ การประชุม Annual Meetings ในปี ๒๕๖๖ จะจัดขึ้นที่เมืองมาราเกซประเทศโมร็อกโก

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า ๑๔,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้ว่าธนาคารกลาง ผู้นำภาคเอกชน สื่อมวลชน และนักวิชาการ โดยกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๓๔ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดและเป็นสถานที่จัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในปี ๒๕๖๕

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect