สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยทัฟท์

ข่าวในพระราชสํานัก | 19 เมษายน 2566

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยทัฟท์ ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

https://www.youtube.com/live/ETdc4j-LoJk?feature=share