แพทย์ผู้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน


เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ นพ. ภูรินท์ อารีย์สว่างกิจ ผู้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี ๒๕๖๔ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแนะนำตัว ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย Pennsylvania ประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลา ๑ ปี

ปัจจุบัน นพ. ภูรินท์ฯ อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบําบัดชนิดคาร์ทีเซลล์ ที่มีต้นกําเนิดมาจากสเตมเซลล์ (iPSC-derived CAR T cells) ซึ่งอาจสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต

เอกอัครราชทูตฯ แสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแพทย์ไทยที่เดินทางมาปฏิบัติงานหรือศึกษาต่อที่สหรัฐฯ อย่างเต็มที่ พร้อมเชิญชวนให้ นพ. ภูรินท์ฯ และแพทย์ไทยอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นอาสาสมัครในห้วงการดำเนินโครงการกงสุลสัญจร เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำทางการแพทย์แก่ชุมชนไทยที่มารับบริการกงสุล ในโอกาสที่เหมาะสม นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างแพทย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งที่เคยศึกษาและอยู่ระหว่างการศึกษาในสหรัฐฯ