การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ วันแรกสุดคึกคัก

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ วันแรกสุดคึกคัก
 
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรแบบคูหาเป็นวันแรก จากทั้งหมดสามวัน
 
บรรยากาศการลงคะแนนเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เดินทางมาลงคะแนนจากในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงบางส่วนที่เดินทางมาจากรัฐต่างๆ อาทิ รัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐเดลาแวร์ รัฐออริกอน และคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่สหรัฐฯ และได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ล่วงหน้า กว่า ๑๐๕ คน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งฯ แบบคูหากับสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางมาใช้สิทธิของท่าน ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่อยู่ 1024 Wisconsin Ave. NW Washington D.C. 20007 ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 
สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรประจำปี ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งฯ ทั้งแบบคูหาและแบบไปรษณีย์ โดยมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งฯ กับสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๙๒๙ คน แบ่งเป็นแบบคูหา ๔๐๓ คน และแบบไปรษณีย์ ๓,๕๒๖ คน โดยในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนแบบไปรษณีย์ ขอให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนและส่งบัตรเลือกตั้งของท่านที่ได้ลงคะแนนแล้ว กลับมาถึงยังสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเร็วที่สุด ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งที่ได้รับกลับไปยังประเทศไทยในรอบแรกแล้วกว่า ๖๐๐ ใบ และจะทยอยจัดส่งบัตรทุกใบที่ได้รับภายในกำหนดเวลากลับต่อไป