เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพบหารือเสริมสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน คุณชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ภริยาและ น.ส. จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต ได้พบหารือและสังสรรค์กับนักศึกษาและผู้รับทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ศึกษาอยู่ในนครบอสตันเพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ และหารือความร่วมมือในการส่งเสริมชุมชนไทยเข้มแข็ง เช่น กิจกรรมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการเฉลิมฉลอง ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ