เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันร่วมเทศกาลสงกรานต์และหารือกับชุมชนไทย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2566 นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและคุณชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ภริยา ได้เป็นประธานงานเทศกาลวันสงกรานต์ นานาชาติ ประจำปี 2566 ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม มลรัฐแมสซาซูเซตส์ กล่าวเปิดงานร่วมกับ Sen. Marc R. Pacheco วุฒิสมาชิกประจำมลรัฐแมสซาซูเซตส์ (Dean of the Senate, Massachusetts Senate) และหารือกับผู้แทนชุมชนไทยในนครบอสตันเกี่ยวกับการส่งเสริมสมาคมไทยและสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ การนำเยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้าปฏิสัมพันธ์กับวัดมากยิ่งขึ้น และความร่วมมือระหว่างวัดกับฌาปนสถาน