วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เนื่องในวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์
เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา
พระบารมีเกริกก้องฟ้า
ปกประชราษฎร์ร่มเย็น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ขอเชิญลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์นี้

ชื่อ-นามสกุล / Name

ประมวลภาพประวัติศาสตร์
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒