การจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังปรากฏตาม https://thaiembdc.org/ และ https://thaiembdc.org/coronationday2023/ ตามลำดับ