ประกาศแจ้งปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันฉัตรมงคล

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๒๐๒-๙๙๙-๗๖๙๐

Royal Thai Embassy, Washington D.C. will be closed on

Thursday 4 May 2023 in observance of Coronation Day

In case of emergency, please call 202-999-7690