ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) เจ้าหน้าที่แถลงข่าว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศ (pdf)