เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบ ส.ส. Andy Kim (D-NJ) ประธานคณะอนุกรรมาธิการ Military Personnel คณะกรรมาธิการด้านกลาโหม และสมาชิกคณะอนุกรรมาธิการอินโด-แปซิฟิก คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เข้าพบ ส.ส. Andy Kim เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ การขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน การจัดตั้ง US-Thai Alliance Caucus ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ๑๙๐ ปี ไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้ และสถานการณ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่ง ส.ส. Andy Kim ส่งเสริมการมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของมหาอำนาจในภูมิภาค อีกทั้งประสงค์ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางไซเบอร์อีกด้วย

ส.ส. Andy Kim มีความสนใจและเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตในภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหม่