เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือสถานการณ์การเมืองไทยและความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ กับ ส.ส. Earl Blumenauer (D-OR)

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ได้เข้าพบ ส.ส. Earl Blumenauer ประธานฝ่ายเสียงข้างน้อยคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้า คณะกรรมาธิการ Ways and Means สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ความร่วมมือด้านการค้า และการลงทุน การก่อตั้ง US-Thai Alliance Caucus และสถานการณ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

ทั้งนี้ ส.ส. Blumenauer เคยดำรงตำแหน่งประธานร่วมกลุ่ม Friends of Thailand Caucus ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๒ เคยเยือนประเทศไทยหลายครั้ง และมีความสนใจต่อพัฒนาการการเมืองของไทยในปัจจุบัน อีกทั้งยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect #190ThaiUS