การจัดวางดอกไม้ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความนิยมอย่างมากในงาน Flower Mart ของกรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๖ น.ส. จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต อัครราชทูตเป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Flower Mart ที่วิหารหลวงกรุงวอชิงตัน ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ผู้บริหารวิหารหลวง และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ

การจัดวางดอกไม้ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ” โดยให้ความสวยงามของช่อดอกไม้เปรียบเสมือนของขวัญจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ระลึกถึงปฏิสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยืนยาวระหว่างประชาชนไทยกับสหรัฐฯ ขณะที่ดอกกล้วยไม้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการสนับสนุนของชุมชนไทยและชุมชนไทย-อเมริกันในสหรัฐฯ รวมถึงความรักและความเคารพในวัฒนธรรมและความหลากหลายของทั้งสองประเทศ

งาน Flower Mart ในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในโครงการ Passport DC – Flowers Around the World ของหน่วยงาน Cultural Tourism DC โดยได้เชิญสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตันร่วมจัดแสดงดอกไม้ที่สื่อถึงวัฒนธรรมและธรรมชาติของแต่ละประเทศ ภายในวิหารหลวงฯ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโดยรอบ ซึ่งรวมถึงเครื่องเล่น ซุ้มขายดอกไม้/ต้นไม้ ซุ้มขายของ การแสดง และพื้นที่เกมสำหรับเด็ก