อาหารไทยและนวดไทยได้รับความนิยมที่สุดในงาน Open House


เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ร่วมกับหน่วยงาน Cultural Tourism DC กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรม Thai Embassy Open House ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Passport DC – Around the World Embassy Tour โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า ๓,๐๐๐ คน ต่างสนุกสนานกับการได้เรียนรู้และสัมผัสเกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมไทย

ภายในงาน มีกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งรวมถึงนาฏศิลป์ไทย (รำไทย ดนตรีไทย) มวยไทย นวดไทย เดินแบบชุดผ้าไทย อาหารไทย ขนมไทย เครื่องดื่มไทย สินค้าไทย องค์กรการกุศลไทย ถ่ายรูปดิจิทัลฉากประเทศไทย และนิทรรศการ ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ (สนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์ ค.ศ. ๑๘๓๓ เอกสารประวัติศาสตร์แสดงการติดต่อระหว่างสองประเทศ เรื่องราวแฝดสยาม การเสด็จเยือนสหรัฐฯ ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ประวัติอาคารต่าง ๆ) โดยมีหน่วยงานทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตันร่วมจัดงานอย่างเต็มที่

จากการสุ่มสำรวจความเห็นผู้เข้าร่วมงาน ๔๓๐ คน โดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่าร้อยละ ๙๐ มาร่วมงาน Open House ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นครั้งแรก โดยร้อยละ ๖๑ ยังไม่เคยเดินทางไปประเทศไทย และร้อยละ ๓๙ มีแผนจะเดินทางไปประเทศไทยภายในในปีนี้ หรือ ปีหน้า จังหวัดที่คนสนใจไปเที่ยวมากที่สุด ๔ แห่งได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ สิ่งแรกที่ผู้ร่วมงานนึกถึงเกี่ยวกับประเทศไทย คือ อาหาร วัฒนธรรม ชายหาด วัด นวด และมวยไทย ตามลำดับ

.

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect